Allerød Tennisklub er en idrætsforening. Den modtager kommunalt tilskud, men dens aktiviteter og ledelse er baseret på frivillig arbejdskraft.

Ledelsen varetages af en bestyrelse, som vælges blandt klubbens medlemmer på den årlige generalforsamling. Klubben ledes i overensstemmelse med dens vedtægter.

Der er nedsat en række udvalg som varetager diverse opgaver og organiserer aktiviteter indenfor klubbens afdelinger. 

Ønsker du at være aktiv i klubarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med gode idéer og/eller indtræde i et af de faste udvalg.