Skulpturparken har på det seneste været udsat for to kedelige episoder:

1.

Jorden er skredet under den ny-indkøbte og ny-renoverede skulptur ”Åbne Døre” af Eli Benveniste. Skulpturen må nu atter skilles ad og løftes væk fra fundamentet, som herefter sikres i frostfri dybde. Dette kræver medvirken af lastbil med stor kran og bliver følgelig en meget dyr omgang. Pengene må skaffes via fondsansøgninger – er søgt. Arbejdet forventes udført i uge 44.

 2.

Natten til lørdag d. 10. oktober blev der begået hærværk mod 2 relieffer, som kunstneren Bjørn Poulsen har foræret Skulpturparken. Relieffer var anbragt på 2 træpaller ved parkeringspladsen, og deres ophængning på langsiden af tennishallen var desværre blevet forsinket p.gr.a. sygdom. Kunstneren vil forsøge at restaurere reliefferne. Atter uforudsete udgifter!

 

 

Jørgen Warberg, formand

 

Live tennis resultater indenfor ATP, WTA og andre turneringerhttps://www.flashscore.dk/tennis/