Flere har spurgt til begrundelsen for at ændre i organisationen.

Baggrunden for ændringen af organisationen er, at vi ønsker at professionalisere vores administrative opgaver i lighed med andre tennisklubber. Det skal give færre driftsopgaver til de frivillige, ved at opgaverne i stedet flyttes over på fast personale. Dette skal dels sikre at der opbygges en viden og erfaring som kan genbruges i de samme processer gang efter gang, og at det samtidigt bliver lettere at rekruttere flere frivillige til ungdomsarbejdet. De frivillige opgaver vil fremover blive mere af ad-hoc karakter. Opgaver som giver stor synlighed og glæde for målgruppen, og som har en stram tidsafgrænsning. Modsat de bundne driftsopgaver, som i spidsbelastninger løber op i 15-20 timer om ugen.

Klubben råder over mange dygtige trænere og ressourcer og alle var tiltænkt vigtige opgaver i den nye organisation.

De faste opgaver dækker over kommunikation til medlemmer og forældre gennem hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve og mails. Det dækker over oprettelse af træningsplan og sæsonhold 2 gange om året. Vinter og sommer. Det dækker over tilmelding af turneringshold og kommunikation med holdledere. Det dækker over ansvar for faglig udvikling af juniortrænerne og trænerpåsætning. Det dækker over kontakt til skoler og andre interessenter som klubben kan indgå et udbytterigt samarbejde med.

Yderligere ønskede vi at styrke organisationen så vi bedre kan varetage opgaverne og interesserne for den støt voksende gruppe af motionistspillere. Her er der færre frivillige kræfter, men det gør ikke medlemmernes forventning til klubben mindre. Hvordan sikrer vi en god modtagelse af de nye medlemmer? Hvordan sikrer vi at de guides hen til de tilbud klubben har for nuværende og hvordan sikrer vi at der udvikles nye tilbud som stemmer overens med medlemmernes forventning?

Ovenstående planer kan ikke implementeres fra en dag til den anden, men det er vores mål at når alle ting falder i hak, så vil Allerød tennisklub kunne udbyde en stilling som fuldtidstræner med administrative pligter. Forløbet ville strække sig over 1 år eller 2, hvor vi i samme periode ville blive kloge på hallens økonomi og de muligheder det giver.

Udsigter for indendørstræning

Når vi går indendørs, så er der ungdomstræning på 3 baner i 3 timer fra mandag til fredag. 3 baner kræver som udgangspunkt 3 trænere. Her er der tiltænkt roller til Kenneth Jessen, Aksel, de mange dygtige juniortrænere og så en ny træner Jens Brodersen. Jens Brodersen er en erfaren trænerkapacitet som pt. er cheftræner i Ballerup og Lynge tennisklubber. Jens har i mange år fungeret som fuldtidstræner i blandt andet Taarbæk. Jens spiller selv tennis i Lyngby. Ved at forøge træningstiden til 3 timer kan de samme trænere undervise flere børn og klubben kan sikre et højt og ensartet fagligt niveau. Efter vores vurdering bliver det en god træningsplan med dygtige trænere på alle baner.

 

 

Live tennis resultater indenfor ATP, WTA og andre turneringerhttps://www.flashscore.dk/tennis/