Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar kl. 19:00 i klubhuset

Der er fællesspisning for alle interesserede fra kl. 18:00. Tilmelding til spisning skal foretages via klubbens bookingsystem senest 20/2.

Forslag fra medlemmerne som skal behandles på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest den 19. februar.

Aftenens "special guest" er Lars Gulmann. Lars er formand i Øresund tennis og desuden formand i Sjællands Tennis Union (SLTU) samt bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund (DTF). Øresund Tennis er et samarbejde mellem Fredensborg, Nivå/Kokkedal og Humlebæk tennisklubber. Klubberne driver til sammen en fælles tennishal i Humlebæk og har været en stor inspiration i vores arbejde med den kommende tennishal. Lars deltager i fællesspisningen. Efter generalforsamlingen fortæller Lars om sine egne erfaringer med klubsamarbejdet i Øresund og perspektiverne i at overgå til helårsklub. Det vil også være muligt at stille spørgsmål. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Regnskab 2018

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 2019

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

a) Formand - ikke på valg

b) Sekretær - Bestyrelsens kandidat er Asbjørn Nicolaisen (genvalg)

c) Kasserer - Bestyrelsens kandidat er Anne Fritz Nielsen (genvalg)

d) Senior/motionist - Bestyrelsens kandidat er Bo Skjøtt 

e) Ungdomsudvalgsformand - Bestyrelsens kandidat er Jesper Strande (genvalg)

6. Valg af to revisorer

7. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

a) Nyt om tennishallen

b) Oplæg og  debat med aftenens gæst Lars Gulmann.

 

Vedtægterne kan i øvrigt findes på hjemmesiden via linket: 

http://alleroed-tennisklub.dk/images/documents/AT-vedtaegter.pdf

 

Live tennis resultater indenfor ATP, WTA og andre turneringerhttps://www.flashscore.dk/tennis/