Flere medlemmer har med garanti spejdet forgæves efter gravemaskiner mm.

på græsmarken ud for parkeringspladsen hvor tennishallen skal opføres. Det er kun blevet til nogle stolper som markerer hallens kommende placering. 

Tennishallen er af flere grunde desværre blevet forsinket. Det forventes nu at hallen står opført til næste år. Seneste estimat siger ultimo april. 

Før sommerferien blev der afholdt licitation på projektet. Desværre var budene betydeligt højere end forventet. Siden har der pågået diverse forhandlinger som nu er afsluttet. Det er derfor nu sikkert at vi får en hal med 3 baner. 

Vi går altså en vintersæson i møde som vi kender det fra tidligere år. Ud fra al tilgængelig viden kan jeg love at det bliver den absolut sidste sæson på lånte baner.

Parallelt med tennishalprojektet har tennisklubberne i kommunen (Allerød, Blovstrød og Lynge) mødtes gennem en længere møderække for at sikre at tennishallen udnyttes bedst muligt, og at alle mulige synergier udnyttes. Undervejs i processen er der opnået et tæt og tillidsfuldt samarbejde som er en forudsætning for nogle gode løsninger. Vi er enige om at klubberne har hver deres særegne identitet, som vi skal værne om. Vi er samtidigt åbne for at samarbejde om alt, forudsat at det har værdi for alle parter.

Første opgave bliver at indgå en driftsaftale med kommunen idet klubberne som bekendt har lovet at afholde alle daglige driftsudgifter på tennishallen. 

Så snart kommunen har meldt en mere detaljeret tidsplan ud for byggeriet, vil du kunne læse mere på hjemmeside eller på Facebook.    

 

 

Live tennis resultater indenfor ATP, WTA og andre turneringerhttps://www.flashscore.dk/tennis/