Ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar kl. 19:00 i klubhuset

Der er fællesspisning for alle interesserede fra kl. 18:00. Tilmelding til spisning skal foretages via klubbens bookingsystem senest 16/2.

Forslag fra medlemmerne som skal behandles på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest den 13. februar.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Regnskab 2017

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 2018

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

a) Formand - Bestyrelsens kandidat er Morten Fritz Rasmussen (genvalg)

b) Sekretær - ikke på valg

c) Kasserer - ikke på valg

d) Seniorudvalgsformand - Bestyrelsens kandidat er Jan Knudsen (genvalg)

e) Ungdomsudvalgsformand - Bestyrelsens kandidat er Jesper Strande (vælges for 1 år)

6. Valg af to revisorer

7. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

a) Nyt om tennishallen

b) Åben debat om blandt andet idrætspolitik og frivillighed med den nyvalgte formand for Kultur og idrætsudvalget, Viggo Janum 

 

Vedtægterne kan i øvrigt findes på hjemmesiden via linket: 

http://alleroed-tennisklub.dk/images/documents/AT-vedtaegter.pdf