Ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar kl. 19:00 i klubhuset

Fra kl. 18 er der spisning i klubhuset. Som traditionen byder er menuen enten gule ærter eller lasagne.

For at deltage i spisning skal man melde sig til og betale på forhånd. Tilmelding foregår via klubbens booking-system via følgende link:

http://at-tennis.halbooking.dk

 

Forslag fra medlemmerne som skal behandles på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest den 14. februar

Dagsorden ifølge vedtægerne ser ud som følger:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Regnskab 2016

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsen

a) Formand - ikke på valg

b) Sekretær - på valg

c) Kasserer - på valg

d) Seniorudvalgsformand - ikke på valg

e) Ungdomsudvalgsformand - på valg

6. Valg af to revisorer

7. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Vedtægterne kan i øvrigt findes på hjemmesiden via linket: 

http://alleroed-tennisklub.dk/images/documents/AT-vedtaegter.pdf