Der afholdes motionistmøde angående evaluering af sæson 2020 og forberedelse af sæson 2021.

Torsdag d. 13. august kl. 20.00 i klubhuset efter Torsdags Open.

Dette møde er for alle under Motionistafdelingen. Altså ikke kun udvalgsmedlemmer!

 

De 3 hold under Sjælland hører nu under Morten formand. 

"Almindelige motionister" (tirsdag-og TO-spillere mm.) hører under motionistudvalget.

 

Agenda

Motionistdage / -stævner, herunder "Torsdags Open".

Ang. ”Torsdag Open”. Der har været forslag om at ændre til "Midtuge-spil", altså onsdage.

Enighed om stadigvæk at holde fast på torsdag, men vi kan ændre på indhold:

a) spille på tid; dvs. hver ½ og 1/1 time starter ny runde / spil

b) "Høflig selvbetjening". Aage for øl og vand.

c) Undertiden grill-aften. På skift mellem frivillige.

 

Club 40. Fortrinsvis for ikke-turneringsspillere, dvs. "almidelige" motionister. Der mangler holdleder(e).

Pga. Corona i 2020 arrangeres fællesstævner. Afslutning søndag 13. 9. i AT 

 

Kommunal turnering. På skift mellem Blovtrød, Lynge og os. I 2021 søndag den 6. juni hos AT.

 

Kristi Himmelfarts spil ( gammel tradition ) kl. 10 til 14 med frokost undervejs.

Midsommerspil 20. 6. evaluere  (måske åbne for seniorer og juniorer ?)

Sensommerspil –  interesse ?? Hvornår ? Indhold ?

 

Motionistudvalg. (formand Aage + Bo + Ester ) Nye medlemmer?